Këmbimoret

Këmbimore “EURO-MANI” SH.P.K.

Rr. Adem Jashari p.n.
Malishevë
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 204 772
Aktivitetet: Këmbimi i Parave

“KËMBIMORE GONI” SH.P.K.

Rr. “Brigada 123”
23000,Suharekë
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 432 462; dhe
+386(0) 49 564 116
Aktivitetet: Këmbimi i Parave

Këmbimore Kurpali Sh.p.k.

Fshati Xërxë,
21000 Rahovec
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 497 159

Aktivitetet: Këmbimi i Parave

Afrimi

Rr. Dëshmorët e Kombit pn.

70000 Ferizaj

Kosovë

Tel. +377 (0) 44 225 031

Aktivitetet: Këmbimi i Parave

 

KËMBIMORE “Toti”

Lagja Tophane, Rruga e Vushtrrisë p.n.,
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel. +377 (0) 45 991 222
Aktivitetet: Këmbimi i Parave

MANI

Rr.Xhelal Hajda Toni p. n.
21000 Rahovec
Kosovë
Tel.377 (0) 44 166 605
Aktivitetet: Këmbimi i parave

TE BERNARDI

Rr.Abedin Rexha p. n.
32000 Klinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 222 647
Aktivitetet: Këmbimi i parave

Blujona

Rr. Adem Jashari nr. 28,
60000 Gjilan
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 505 723
Aktivitetet :Këmbimi i Parave

Euro Buli

KËMBIMORE “Euro Buli”

Rr. Sheshi Kadri Zeka p.n,
60000 Gjilan
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 590 340
        +377 (0) 44 112 156
Aktivitetet :Këmbimi i Parave

 

E - Leka

Rr. Emrush Miftari p.n.,

30000 Pejë

Kosovë

Tel. +386 (0) 49 443 553

Aktivitetet: Këmbimi i Parave

 

Euro Toti

Rr. M. Fejza pn.,

62000 Kamenicë

Kosovë

Tel. +377 (0) 44 / 595 - 730

Aktivitetet: Këmbimi i Parave 

Lluk - I

Rr. Gjinollët p.n.,

60000 Gjilan

Kosovë

Tel. +377 (0) 44 / 599 - 655

Aktivitetet: Këmbimi i Parave

 

KËMBIMORE “Kimi”

Rr. Dëshmorët e Kombit p.n.,
70000 Ferizaj
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 777 780
Aktivitetet: Këmbimi i Parave

Këmbimore Franga

Rr. Sheshi i Lidhjes nr. 7,

20000 Prizren

Kosovë

Tel. +377 (0) 44 / 301 - 010

Aktivitetet: Këmbimi i Parave

SAFETI


Rr.Fehmi Agani p.nr. 
50000 Gjakovë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 270 554
Aktivitetet: Këmbimi i parave

YLLKA

Rr. Adem Jashari p.nr. 
60000 Gjilan
Kosovë
Tel.377 (0) 44 144 889
Aktivitetet: Këmbimi i parave

KEMI

KEMI
Rr.Eliot Engel nr. 73
30000 Pejë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 142 742
Aktivitetet: Këmbimi i parave

Aral

Rr.Sheshi i Uçk p.nr. 
72000 Shtime
Kosove
Tel.377 (0) 44 205 882
Aktivitetet: Këmbimi i parave

Kujtimi

Rr.Sheshi Haxhi Zeka pn
30000 Pejë
Kosove
Tel.377 (0) 44 133 825
Aktivitetet: Këmbimi i parave

Sara

Rr.Vushtrrise nr. 1
10000 Prishtinë
Kosove
Tel.377 (0) 44 185 021
Aktivitetet: Këmbimi i parave

Edona

Rr. Qarshija e Gjate – Kompleksi Burma
30000 Pejë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 739 669
Aktivitetet: Këmbim i parave

Mena

Rr.Konferenca e Bunjajt p.n.
50000 Gjakovë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 129 387
Aktivitetet: Kembim i parave

Veli

Rr. Meto Bajraktari, nr.35/C
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 112 778
Aktivitetet: Kembim i parave

Hamza

Rr. Xhelal Hajda – Toni, p.n.
21000 Rahovec
Kosovë
Tel.377 (0) 44 120 280
Aktivitetet: Kembim i parave

Te Gazi

Rr. Eliot Engel, p.n.
30000 Pejë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 190 091
Aktivitetet :Këmbim i Parave

E-Bani

Rr. Sheshi Haxhi Zeka p.n.
30000 Peje
Kosovë
Tel.377 (0) 44 240 430
Aktivitetet :Këmbim i Parave

Valuta

Rr. Qarshia e gjatë , p.n.
30000 Pejë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 137 568
Aktivitetet :Këmbim i Parave

Prizreni

Rr. Sheshi i Lidhjes se Prizrenit , nr.5,
20000 Prizren
Kosovë
Tel.377 (0) 44 308 165
Aktivitetet :Këmbim i Parave

Beni

Rr. Shadervani  p.n.
60000 Gjilan
Kosovë
Tel. .377 (0) 44 233 336
Aktivitetet :Këmbimi i Parave

Ximi

Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Kosovë
Tel.377 (0) 44 130 300
Aktivitetet: Këmbim i parave

Agoni

Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Kosovë
Tel.377 (0) 44 130 203
Aktivitetet: Këmbim i parave

Indriti

Rr. Eliot Engel, p.n.
30000 Pejë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 282 802
Aktivitetet: Këmbim i parave

Xeni

Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Kosovë
Tel.377 (0) 44 286 324
Aktivitetet: Këmbim i parave

Gipa

Rr. Vushtrria,nr.2
10000 Prishtina
Kosovë
Tel.3707 (0) 44 213 823
Aktivitetet: Këmbim i parave

Agimi

Rr. Zenel Hajdini, p.n.
70000 Ferizaj
Kosovë
Tel.377 (0) 44 127 333
Aktivitetet: Këmbim i parave

NBS

Rr. Vushtrria,n.n.
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.381 (0) 38 562 731
Aktivitetet: Këmbim i parave

Monedha

Sheshi I Lidhjes se Prizrenit,nr.5
20000 Prizren
Kosovë
Tel.377 (0) 44 184 420
e-mail:monedha@yahoo.com
Aktivitetet: Këmbim i parave

Euro Kembimi

Rr. Reshat Ymeri, nr:68
60000 Gjilan
Kosovë
Tel.381(0280) 26 192; Tel.377 (44) 211 911yahoo.com
Aktivitetet: Këmbim i parave

Euro EKI

Rr. Ilir Konushevci, p.n.
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 163 900
Aktivitetet: Këmbim i parave

Euro Cufa

Rr. Vushtrria, p.n.
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 143 926
Aktivitetet: Këmbim i parave

Euro

Rr. Adem Jashari, p.n.
20000 Prizren
Kosovë
Tel.377 (0) 44 216 381
Aktivitetet: Këmbim i parave

ISMETI

ISMETI
Rr.Sadik Stavileci p.nr. 
50000 Gjakovë
Kosove
Tel.377 (0) 44 203 243
Aktivitetet: Këmbimi i parave