Siguruesit e Licencuar

Kjo është lista siguruesve të licencuar nga BQK për të ushtruar veprimtari të sigurimeve në Republikës e Kosovës. Përmbajtja e listës përditësohet nga BQK në baza të vazhdueshme.

Ju lutemi kontaktoni siguruesit përkatës të listuar më poshtë për më shumë informacion në lidhje me shërbimet që ofrojnë.
 

1. Kompania e Sigurimeve "Elsig" SH.A.

Rr. Tringë Smajli nr. 3
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 22 11 12
Fax: +381 38 22 11 15
office@kselsig.com
www.kselsig.com
 

2. Kompania e Sigurimeve “Dukagjini” SH.A.

Rr. Demokracia 20 p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 246 956
info@dukagjiniks.com
www.dukagjiniks.com

3. Kompania e Sigurimeve “Prisig” SH.A.

Rr. “Eduard Lir” Arbëri p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 221 000
info@prisig-ks.com
www.prisig-ks.com

4. Kompania e Sigurimeve “Scardian” SH.A.

Rr. Perendori Justininan nr. 3
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 777 444
Mob: +386 49 90 90 90
info@scardian.com
www.scardian.com


5. “Sigal Uniqa Group Austria” SH.A.

Rr. Pashko Vasa p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 240 241
info@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com

6. “Sigal Life Uniqa Group Austria” SH.A.

Rr. Pashko Vasa p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 240 241
info@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com 

 

7. Kompania e Sigurimeve “Eurosig” SH.A.

Rr. 2 Korriku nr.4
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0)38 244-080
Fax: +381 (0)38 244-081
info@eurosig-ks.com
www.eurosig-ks.com

8. “Kompania e Sigurimeve të Përgjithshme “Siguria” SH.A.”

Rr. Luan Hajradinaj Llamella: A
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 00381 (0)38 248 848
00381 (0)38 248 849
Fax: 00381 (0)38 248 850
info@ks-siguria.com
www.ks-siguria.com

9. “Grawe Kosova” J.S.C.

Rr. Bajram Kelmendi nr. 5
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0)38 221 027
Fax: +381 (0)38 221 015
kontakti.life@grawe.at
www.grawe-kosova.com


10. “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group”

Rr. Pashko Vasa nr. 13
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 246 301
Fax: +381 (0) 38 246 302
Tel. pa pagesë: 0800 25800
info@sigma-ks.net
www.sigma-ks.net


11. Kompania e Sigurimeve “Sigkos” SH.A.

Rr. Sylejman Vokshi p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: + 381 (0) 38 22 20 23
+ 381 (0) 38 22 20 33
+ 381 (0) 38 24 00 22
+ 381 (0) 38 22 32 18 -Shitja
+ 381 (0) 38 23 00 23 -Dëmet
Fax: + 381 (0) 38 24 02 22
info@sigkos.com
claims@sigkos.com
www.sigkos.com


12. Kompania e Sigurimeve “Illyria” SH.A.

Rruga Nëna Terezë nr. 33
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 750 850
Thirrjet pa pagesë: 0800 75 000
info@illyriainsurance.com
Web: www.illyriainsurance.com

 

13. Kompania për Sigurimin e Jetës “Illyria” SH.A.

Rr. Nëna Terezë nr. 33
10 000, Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 228 808
Fax: +38138 228 988
ramis.ahmetaj@illyrialife.com
Web: www.illyrialife.com

14. Instituti i Sigurimeve SH.A. “Insig” Dega në Kosovë

Rr. Mujo Ulqinaku nr. 10
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 381 38 249 900
Fax:381 38 249 901
srushiti@insig-ks.com
Web: www.insig.com

15. Shoqëria Aksionare e Sigurimeve “Kosova e Re”

Lagjia Kalabria nr 5
10000 Prishtinë Kosovë
Tel: 0800 16666
Tel: 038 770 777
Fax: 038 770 888
info@kosovaere.com