Institucionet Jobankare

Saint Matthew Merchant L.L.C.

Rr. Nëna Terezë, Apartamenti B Kati VI, Nr. 5

Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Tel: +377 (0) 44 506 600
http://www.saintmatthewmerchant.com/
info@saintmatthewmerchant.com
Aktivitetet: Shërbimi i pagesave
Shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave dhe shërbime tjera të ngjashme.

 

AGC Faktor L.l.c.


Rr. Ahmet Krasniqi, Nr. 13, Arbëri,
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel. +377 (0) 44 444 641
info@agcfaktor.com
www.agcfaktor.com
Aktivitetet: Faktoringu
 

Factor Leasing Shpk

Rr. Uçk lok. 2, nr.2
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 225 980
Tel.381 (0) 38 750 980
info@factor-leasing.com
www.factor-leasing.com
Aktivitetet: Lizingu financiar dhe operativ

Lesna sha

Rr. Rexhep Luci nr.2
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.381 (0) 38 244 548
Tel.381 (0) 38 233 225
lesnaifjb@gmail.com
Aktivitetet: Kreditimi
Kredite per biznese, persona fizik dhe kreditë për blerjen e banesave

Raiffeisen Leasing Llc

Rr. Agim Ramadani nr.17
10000 Prishtinë
Kosovë
+381 (0) 38 222 222-347
+381 (0) 38 20 30 11 36
www.raiffeisen-leasing-ks.com
Info.leasing@raiffeisen-kosovo.com
Aktivitetet: Lizingu financiar dhe operativ

Crimson Finance Fund

Pashko Vasa nr.22
Qyteza Pejton
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel:Tel.381 (0) 38 609 131
Fax:Tel.381 (0) 38 609 134
www.crimsoncapital.org
lindita.bucinca@crimsoncapital.org
Aktiviteti : Kreditimi, Leasing

Posta e Kosovës

Institucion Jobankar
POSTA E KOSOVËS

Lagjja Dardania p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel.:   +381 (0) 38 601 556                                      
          +381 (0) 38 534 667
Fax.:  + 381 (0) 38 534 667
www.postakosoves.com
Aktivitetet: Shërbimi i pagesave
Shërbime të pagesave juridike, të dokumenteve personale, të regjistrimit të veturave, të taksave si dhe shërbime tjera të ngjashme.