Departamenti për Marrëdhënie me Jashtë:

Tel: 038 222 055 107
e-mail: info@bqk-kos.org
Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë, Kosovë.

Phone: +383 38 222 055
Fax: +383 38 243 763

 

Divizioni i Ankesave të Shfrytëzuesve të Shërbimeve Financiare 

Ju lutem ta plotësoni formularin e mëposhtëm për parashtrim të ankesës.

Formulari

Udhëzim mbi mbushjen e formularit të ankesë


Tel:       +383 38 222 055  303
E-mail: ankesat@bqk-kos.org
Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë, Kosovë

 

Departamenti për Licencim dhe Standardizim

Tel: +383 38 222 055 304

e-maili:licencimi@bqk-kos.org

Adresa: Rr. Garibaldi nr 33 Prishtinë, Kosovë.

 

Na shkruani